Khai thác tổ yến trong nhà yến hiệu quả

20/09/2019

Để có được một nhà yến đạt hiệu quả về kinh tế, nhà yến cần được quản lý, theo dõi và khai thác tổ yến đúng thời gian, phù hợp với tập tính sinh sản của chim yến.

Muốn thành công các chủ nhà yến cần sử dụng kỹ thuật thu hoạch hữu hiệu nhất cho từng giai đoạn phát triển của nhà yến. Chúng ta cần nắm bắt một số đặc điểm về sinh học sinh sản của chim yến: thời gian xây dựng tổ là bao nhiêu ngày, khoảng thời gian từ lúc ghép đôi đến lúc đẻ trứng bao nhiêu ngày, thời gian ấp trứng bao nhiêu ngày, thời gian từ khi chim nở đến khi chim bay bao nhiêu ngày, thời gian từ lúc chim nở đến lúc thành thục sinh dục bao nhiêu ngày. Từ những quan sát đặc điểm sinh học trên ta mới tiến hành đưa ra số lần khai thác tổ yến trong năm một cách hợp lý nhất, góp phần thu hoạch sản lượng tổ yến cao nhất mà không ảnh hưởng đến sự phát triển của quần đàn chim yến nuôi trong nhà.

Đối với những nhà yến mới xây dựng có số lượng tổ dưới 500 tổ: Những nhà yến này đang trong quá trình thực hiện các giải pháp kỹ thuật dưỡng chim nên hạn chế khai thác tổ.

Đối với những nhà yến có số lượng tổ từ 500 đến 2.000 tổ: Những nhà yến này đang trong quá trình thực hiện các giải pháp kỹ thuật gia tăng quần đàn, quá trình khai thác tổ thường được thực hiện định kỳ hàng tháng kết hợp chăm sóc bảo trì bảo dưỡng nhà yến. Để khai thác tổ không ảnh hưởng đến sự phát triển quần thể thì chúng ta chọn những tổ chim đã qua sinh sản, chim con đã bay, hạn chế khai thác các tổ chim mới làm chưa qua sinh sản để đảm bảo sự phát triển, gia tăng nhanh quần đàn của nhà yến.

thu hoạch

Kỹ thuật viên đang thu hoạch tổ yến

Đối với những nhà yến có số lượng tổ trên 2.000 tổ: Những nhà yến này đã bước vào giai đoạn thu hoạch mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nuôi. Quá trình khai thác tổ thường được thực hiện định kỳ hàng tháng kết hợp chăm sóc bảo trì bảo dưỡng nhà yến, khai thác các tổ trống (không có trứng và chim con), tổ có kích thước R ≥ 45 mm hoặc tổ đã qua sinh sản. Sau khi thu hoạch xong thì kỹ thuật viên phải kiểm tra đếm số lượng tổ còn lại trong nhà yến, số tổ có trứng, tổ chim con mới nở, chim đâm lông ống, chim đu tổ để làm cơ sở lập kế hoạch cho ngày khai thác tiếp theo.

Nguồn: Kỹ Thuật Nuôi Chim Yến – Khoa Học Và Thực Tiễn.

Chia sẻ nội dung:

Thiết kế và phát triển SweetSoft

server-notice
 
>