Quy trình kỹ thuật thiết kế xây dựng nhà nuôi chim yến

20/09/2019

Quy trình kỹ thuật thiết kế xây dựng nhà nuôi chim yến

Bước 1: Tiếp nhận nhu cầu khảo sát và thiết kế xây dựng mô hình nuôi yến

Bước này nhận thông tin, tổ chức khảo sát thực địa các điểm dự kiến xây dựng nuôi yến, đánh giá các yếu tố môi trường, tính chất cơ lý hóa của đất để tính kết cấu xây dựng nhà yến sau này.

Bước 2: Lựa chọn mô hình nuôi chim yến

Nếu lần đầu khảo sát và lựa chọn mô hình nuôi yến không thỏa mãn nhu cầu của nhà đầu tư, thì tổ chức quay lại bước 1.

Bước 3: Thống nhất mô hình nuôi yến: Sau khi lập lại bước 2 nhiều lần, chọn ra mô hình nuôi yến tốt nhất (phương án thiết kế) thì chúng ta triển khai thiết kế thi công hạng mục công trình.

Bước 4: Thi công xây dựng công trình: Sau khi có bản vẽ thiết kế thi công hạng mục công trình của bước 3, chúng ta tiến hành tổ chức thi công xây dựng mô hình nuôi yến (nhà nuôi chim yến, hang yến…).

Bước 5: Các công tác nghiệm thu xây dựng: Trong quá trình thi công để đảm bảo chất lượng và kỹ thuật công trình sau này, cần tiến hành các công đoạn nghiệm thu để kiểm tra tính đúng, đủ các yêu cầu về thông số kỹ thuật nuôi yến. Nếu quá trình nghiệm thu kiểm tra không đạt yêu cầu phải xử lý cho làm lại nhiều lần đến khi nào đạt.

Bước 6: Lắp đặt thiết bị nuôi yến: Khi hoàn thành giai đoạn thi công mô hình nuôi yến, chúng ta tiến hành vệ sinh tổng thể toàn công trình và cho lắp đặt các thiết bị nuôi yến như: hệ thống giá tổ, hệ thống âm thanh, hệ thống tạo ẩm, thông gió, thiết bị điều khiển thông minh nhà nuôi yến, chất tạo mùi nuôi yến.

Bước 7: Nghiệm thu lắp đặt thiết bị nuôi yến: Sau khi công tác lắp đặt hoàn thành bước 6, chúng ta tiến hành nghiệm thu, kiểm tra tính đúng, đủ các thông số thiết bị đã lắp đặt, nếu chưa đạt yêu cầu phải xử lý làm lại cho đúng.

Bước 8: Vận hành thử: khi các thông số kỹ thuật thiết bị đã nghiệm thu đạt yêu cầu, chúng ta cho hệ thống nhà yến vận hành để đánh giá các yếu tố kỹ thuật đạt hay không.

Bước 9: Bàn giao công trình: sau khi hoàn thành bước 8 chúng ta tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình.

Quy trình

Nguồn: Kỹ Thuật Nuôi Chim Yến – Khoa Học Và Thực Tiễn.

Chia sẻ nội dung:

Thiết kế và phát triển SweetSoft

server-notice
 
>